Ordförande: Peter Olausson
Sekreterare: Kai Svensson
Kassör: Carl-Johan Blomqvist
Ledamot: Krister Andersson
Ledamot: Steen Stavnshöj
Suppleanter: Per Kindstedt, Gunnel Jönsson

Firmatecknare: Peter Olausson
och Carl-Johan Blomqvist
Revisorer: Per Björnby, Tomas Svensson

Kontaktperson mot RSF: Krister Andersson
Klubbens ansikte utåt: Björn Löfgren
Webbmaster: Krister Andersson
Utställningsansvariga: Rolf Unosson
Bildbedömningsansvarig: Tomas Svensson
Klubbtävlingsansvarig: Jonas Axelsson
Utflyktsansvarig: Tomas Svensson
Ansvarig för externa tävlingar: Thoma Kupper