Här är ett exempel på hur man kan tona sin bild i Photoshop och i Elements.

klicka här för att se exemplet