Program för våren 2019
Vi är på Österlens museum som vanligt kl.19.00 om inget annat anges.
Nytt för i år i klubbtävlingen är att i gruppen påsikt kan man tävla valfritt med svart/vitt
eller färg. Precis som vi gör i den digitala gruppen sedan länge.
Påsiktsbilder ska alltid vara i max A4 format.

16/1 Denna kväll ägnar vi åt att arbeta och diskutera med bilder som vi vill tävla med i
“Riksfotoutställningen”.
I de enstaka bildklasserna ta med max 8 bilder/klass och i kollektionsklasserna ta med
max 2 kollektioner/klass.Är där någon som ska deltaga i bildspelklassen så ta med det också.

30/1 Klubbtävling påsikt-tema “Längtan”
Vi kommer att under våren prova att ha våra bilddiskussioner om klubbtävlingsbilderna
både före och efter klubbtävlingen. Denna kväll börjar vi med att ha diskussionen sist.

13/2 Klubbtävling digitalt-fritt tema, bilddiskussion först.

27/2 Klubbtävling påsikt-fritt tema, bilddiskussion sist.
Denna kväll är det även “Vänd upp” så ni ska ha med två bilder av temat och efter vi kört
vänd upp så väljer ni ut den bild som ni vill deltaga i klubbtävlingen med. I vänd upp,
blandas bilderna och vi får två bilder var som sedan varje person ska ge sin kritik på. På
detta sätt tränar vi oss i att prata om bilder och ge konstruktiv kritik.

Thomas Kupper kommer att visa och berätta om kriminalteknisk fotografering, som han har jobbat med.

13/3 Klubbtävling digitalt-tema “Ljudhändelse”, bilddiskussion först.
Krister kommer också ge er en inblick hur han gör ett bildspel i photoshop.

27/3 Klubbtävling påsikt-fritt tema, bild diskussion sist.
Föreläsning av Andreas Johansson om mobilfotografering med redigering i mobilen. Hans finns på Instagram för er som har det under, andreasj68

10/4 Årsmöte.
Klubbtävling påsikt-tema “Lager”, bilddiskussion först.

24/4 Foto på stan. Vi ger oss ut förutsättningslöst i en timme och fotar.
OBS denna gång får vi bara fota med mobilkameran, redigering i mobilen är tillåtet. Välj
sedan ut den bild som ni vill tävla med efteråt i klubbtävlingen.

8/5 Förberedelser inför “Riksfototräffen”

22/5 Förberedelser inför “Riksfototräffen” med bl a hängning av vår utställning på museet

5/6 Avslutning med utvärdering av “Riksfototräffen”, mer information kommer om var och
hur vi har avslutningen.